Fel och Brister

SymptomMöjlig orsakÅtgärd

Blött i förpiken

Dålig inplastning av ankarboxskottet vid skrov/däck

Fräs ur,  laminera om, coata

Rodret glappar

Hjärtstockens delrinlager utslitna

Mät, köp nya och byt
Rorkulten glappar
Rorkultsfästets mässingsbussningar utslitna

Mät, köp nya och byt

Rodersidorna insvängda

Skumroder som givit vika

Spackla upp sidorna el byt roder alt. plasta upp rodret, klyv och byt ut innanmälet till divinylcell. (Roderform finns hos Lars & Ernst)

Fotpumparna läcker

Hål i membranen

Köp nya membran, och byt
Rutor vid ruffävggar läcker Butyltätning mellan ruffvägg och fönsterram har torkat alt. hörnen på U-listen runt fönsterrutorna har torkat (dessa är även tätade med butyl).Ta loss fönsterramarna och ersätt U-listen med ny från Kuntze, använd gärna butyl på tub (Bostik) alt. beställ nya rutor från Hönö Båtrutor.
Läckage vid stödbocken för propelleraxelnDålig inplastning av stödbockenfräs ur, plasta om, coata (OBS, skrovtjockleken är mellan 70-80mm i området)
Motorn läcker vatten under gångFrostpluggen under topplocket läckerDra försiktigt åt med ringnyckel. Fortsätter läckaget så har det samlats avlagringar i pluggen. Demontera, rengör/byt ut och montera på nytt.
Scroll to Top