Stående rigg

Här finner ni information gällande olika masttyper som sitter på Omega 28:orna.

Tyvärr har vi ingen vidare koll på Skarvenriggarna och skulle uppskatta om ni kunde dela med er av information gällande dessa riggar till oss. Maila isåfall Ernst Reutergårdh. 

MastfabrikatIsomatSeldén, Skarven
Mastplaceringpå däck (3574 mm från stäv, kan variera något)
Mastlutning2°-3,5° (storfallets lodlinje hamnar 406-710 mm från akterkant mastfot)[1,2° i orginalbroschyr => 238mm]
RiggtypBermuda med ett spridarpar;  partial ¾ med indragna vant och förstag,
Segelfri höjdca 14 m beroende av antennpark,  seglar/ankarlanterna, windex etc.
Isomat mastprofil (~36 kg)NG 31;  11640 x 104 x 159 x 2,5 mm; xx = 172 cm4, yy = 364 cm4; 3,1 kg/m
Isomat spridare (~1,8 kg)BF3-35P;  770 x 74 x 30 => 53 x 22 mm; 1,2kg/m, svepta 18-25° beroende på konfiguration.

 

OBS: Spridarnas basfäste ändrades efter 1985 och går under samma profilnamn “BF3”. Nya BF3 spridare från Sparcraft passar inte de gamla basfästena.

Isomat bomprofil  (~10 kg)NB 26;  3420 x 89 x 100 x 2,5 mm;  xx = 82 cm4, yy = 132 cm4; 2,6 kg/m
Isomat mast- & bomlegeringAl 6091-T6
Isomat mastränna (för travare)rektangulär 6 x 23,75 mm; öppning 10 mm
Isomat bomränna övrecirkulär id 12,5 mm
Isomat bomränna undrerektangulär 3 x 32 mm;  öppning 20 mm
Isomat kaltopp2440 mm varav 2330 mm är konad endast långskepps från 9310 mm; y=159 mm <=>81 mm
Seldén mastprofil (~47 kg) E 155;11640 x 104 x 155 x 3,05 mm; xx = 193 cm4; yy = 433 cm4; 4,01 kg/m ej konf
Seldén bomprofil (~8 kg) Okänd;3420 x 62 x 120 x 1,8 mm;  xx = 13,7 cm3, yy = 24,8 cm3; 2,12 kg/m ej konf
I111800 mm (överdel masttoppstrissa <=> däck vid röstjärn)
I29400 mm (överdel försegeltrissa <=> däck vid röstjärn)
Toppvantfäste <=> spridarfäste4310 mm längs mast
Spridarfäste <=> mastfot4890 mm längs mast
Mastlanterna4700 mm från fot
Skivbox för spinnbom övre1990 mm från fot
Förstag (12 kN u segel 30° lutn)5 mm 1×19 trådig vajer, brottbelastning 20 kN el 4.5 mm rod brottbelastning 22 kN
Toppvant (11 kN u segel 30° lutn)5 mm 1×19 trådig vajer, brottbelastning 20 kN el 4.5 mm rod brottbelastning 22 kN
Undervant (11 kN u segel 30° lutn)5 mm 1×19 trådig vajer, brottbelastning 20 kN el 4.5 mm rod brottbelastning 22 kN
Akterstag (10 kN u segel 30° lutn)4 mm 1×19 trådig RF, vajer brottbelastning 13 kN
Spinnbom (~4 kg)3000 x 60 mm, 15.4 cm4; 2 mm; 1kg/m
Gennaker/Spinnbom (~7 kg)Teleskopisk 2800-5200 x (60-72) x 29,9 cm4; 2-2,2 mm; 1,2-2,2 kg/m
Krysställ enligt DH-86~34,6 m²

Mastprofiler

Isomat NG-31 mastprofil
Seldén E-155 mastprofil

Riggning

 1) Montera spridare, stag, vant, seinfall, antenner, topplanterna(or), och windex. Undervanten bör sitta i spridarfästets förliga hål. Tejpa allt som kan sköra el nöta på seglen. 

2) Res masten. 

3) Montera förstag och eventuell rulle. 

4) Ställ in förstags längden till önskad mastlutning(1-5°). Eventuellt måste du förlänga förstaget med en kätting eller dylikt mellan förstagets vantskruv och “chainplate” i ankarboxen. 

5) Montera toppvantens vantskruvar i de  aktre yttre röstjärnsbyglarna, och ta hem slack på vantskruvarna. Du kan nu lämna mastkran, men glöm inte att ta bort kroken först! 

6) Montera undervantens vantskruvar i de inre något förliga röstjärnsbyglarna och skruva hem måttligt. Fortfarande med slack alltså. 

7) Sätt an toppvanten [3.3-4.4 kN] = 15-20% av brottslast. Det motsvarar en töjningen på 3-5 mm/m för vajer, och 2-3 mm/m för rod. Du kan använda en riggspänningsmätare, eller fäst en märktejp på obelastade vant på ett exakt avstånd från vantskruven. (använd skjutmått;  ex vis 100 mm obelastad blir  103-105mm vid ansatt rigg.  

8) Sätt an undervanten till [1.2-2.2 kN] = 50% av toppvantens belastning . 

9) Montera akterstag med sträckare. 

10) Kontrollera att masttoppen är centrerad genom att mäta med topp fixerat storfall till ekvidistanta punkter på fotlisten tvärskepps röstjärnen och till röstjärnsbyglarna. 

11) Kontrollera att masten är rak genom att syfta längs likrännan, eller syfta längs akterstaget mot likrännan. 

12) Mät och arkivera inställningar och kommande ändringar i loggboken.

Om ni ämnar montera en rod-kick med gasfjäder måste bom- och mastbeslag ändras på Isomat till NB26-1AC respektive NG1-11AC annars hoppar bommen ur fästet. Reservdelar? Försök med Benns!   

Scroll to Top