Instruktioner

Denna sida innehåller instruktioner för moment som utförs i samband med sjö- och torrsättning av din Omega 28.

Har ni några moment som inte finns här? Maila dessa till Ernst så kan vi göra dessa tillgängliga för allmänheten!

checklista vid torrsättning

 • Konservera motorn.
 • Öppna frostpluggen under motorn.
 • Kontrollera oljenivå och kvalité för motor och backslag. (Motorolja bör bytas vartannat år. Använd Inombordsolja för dieselmotorer från Biltema 15W-40 med Artnr. 30-532)
 • Kontrollera Impeller (vartannat år).
 • Kontrollera zinkanoden.
 • Fyll upp dieseltanken fullt.
 • Häll ned en kapsyl Dieselbiocid i dieseltanken. Biltema, Art. 36-6762
 • Stäng kranen på gasoltanken och töm slangarna genom att öppna en låga på spisen.
 • Stäng bränslekranen.
 • Öppna samtliga bottenventiler.
 • Dränera eventuell vatten i kölskarpen.
 • Underhållsladda batterierna.
 • Slå från huvudströmbrytare.

Vinterkonservering av Yanmar ysB/YSE/YSM8

sjövattenkyld

Förberedelser

 1. En hink på minst 10L.
 2. Inköpt 1L flaska emulgerande rostskyddsolja, även kallat kylmantelskydd, kan köpas från Seasea.
 3. Ca. 9L färskvatten.
 4. Konserveringsslang – En slang som sträcker sig från sjövattenintaget till avgasutkastet i aktern.
 5. Pallmaterial för att ställa upp hinken så den är placerad precis under avgasutkastet.
 6. Svamp eller sugblock

Genomförande

 1. Skarva kylvattenslangen till vattenpumpen med din konserveringsslang och dra den till avgasutkastet. Se till att skarven är tät för att förhindra läckage av kylmantelskyddsblandingen.
 2. Fyll hinken med färskvatten och kylmantelskydd enligt anvisningarna på förpackningen. (OBS, vill du vara sparsam, så räcker det med samma mängd vatten och halva mängden kylmantelskydd)
 3. Ställ den fyllda hinken under avgasutkastet på ditt pallamaterial.
 4. För ned konserveringsslangen i botten av hinken.
 5. Starta motorn och kontrollera att vätskenivån minskar i hinken, det är ett gott tecken.
 6. Kör motorn i några minuter på tomgång. Låt blandingen cirkulera i systemet tills du känner att hinken är ljummen. (OBS, Det är viktigt att blandningen inte blir för varm, då riskerar man att skada motorn)
 7. Medan motorn är på, dra upp slangen ur hinken och håll den i högt läge samtidigt som du ökar varvtalet. Då suger pumpen upp resten av blandningen samtidigt som du blåser ur motorns kylkanaler. Man hör via avgasutkastet när motorn börjar gå torr och att inget mer vatten förväntas komma, stäng då av motorn.
 8. Koppla loss konserveringsslangen från kylvattenslangen som går till vattenpumpen. Det kommer att rinna kylvatten, så var beredd med svamp alt. sugblock.
 9. Lokalisera och öppna frostpluggen som återfinns under motorn, vid topplocket. Det kommer börja forsa kylmedel från pluggen, så var beredd med svamp alt. sugblock.
 10. Låt frostpluggen stå öppen under vintern. (OBS Glöm inte att stänga lagom till sjösättningen)
Bildillustration

Färskvattenkyld

Vi har ingen erfarenhet av konservering för färskvattenkylt system. Hör gärna av er till Ernst med metodik så detta kan publiceras.


Riggning

 1. Montera spridare, stag, vant, seinfall, antenner, topplanterna(or), och windex. Undervanten bör sitta i spridarfästets förliga hål. Tejpa allt som kan sköra el nöta på seglen. 
 2. Res masten. Se till så att vant, fall eller andra saker som kan fastna ligger fritt innan momentet genomförs. 
 3. Montera förstag och eventuell rulle. 
 4. Ställ in förstags längden till önskad mastlutning(1-5°). Eventuellt måste du förlänga förstaget med en kätting eller dylikt mellan förstagets vantskruv och “chainplate” i ankarboxen. 
 5. Montera toppvantens vantskruvar i de  aktre yttre röstjärnsbyglarna, och ta hem slack på vantskruvarna. Du kan nu lämna mastkran, men glöm inte att ta bort kroken först! 
 6. Montera undervantens vantskruvar i de inre något förliga röstjärnsbyglarna och skruva hem måttligt. Fortfarande med slack alltså. 
 7. Sätt an toppvanten [3.3-4.4 kN] = 15-20% av brottslast. Det motsvarar en töjningen på 3-5 mm/m för vajer, och 2-3 mm/m för rod. Du kan använda en riggspänningsmätare, eller fäst en märktejp på obelastade vant på ett exakt avstånd från vantskruven. (använd skjutmått;  ex vis 100 mm obelastad blir  103-105mm vid ansatt rigg.  
 8. Sätt an undervanten till [1.2-2.2 kN] = 50% av toppvantens belastning . 
 9. Montera akterstag med sträckare. 
 10. Kontrollera att masttoppen är centrerad genom att mäta med topp fixerat storfall till ekvidistanta punkter på fotlisten tvärskepps röstjärnen och till röstjärnsbyglarna. 
 11. Kontrollera att masten är rak genom att syfta längs likrännan, eller syfta längs akterstaget mot likrännan. 
 12. Mät och arkivera inställningar och kommande ändringar i loggboken.

Om ni ämnar montera en rod-kick med gasfjäder måste bom- och mastbeslag ändras på Isomat till NB26-1AC respektive NG1-11AC annars hoppar bommen ur fästet.

Reservdelar? Försök med Benns!   

Scroll to Top