Löpande rigg

skotbänk och storskot

I orginalutförandet hade Omega 28 en skotögla/röstjärnsbygel fäst i sittbrunnsdurken, lodrätt under bomfästet. En fyrskuren storskotstalja hade i nedre änden ett fiolblock förenat med en vajerstropp och i bästa fall en skothake som fästes i bygeln. Denna lösning är inte särskilt lyckad av flera skäl:

  • Blocket skadar bänkskivorna
  • Det inte att trimma nedre skotpunkten i sidled
Lösningar
  1. En del har lagt en skenstump på bridgedäck;  den blir emellertid för kort och dessutom kommer skotet att vara ivägen för nedgången.
  2. Bättre är en löstagbar x-skena (gärna kullagrad) transverst hela brunnen ca (1400mm) verikalt under bomfästet. Ledvagnen bör ha en utväxling på tre till fyra gånger. Om bänken är löstagbar kan man lätt ta bort den i hamn för att få bättre utrymme i brunnen.
  3. En tredje lösning är att lägga skotbänken ovanpå rufftaket à la Linjett (se bilder nedan). Ledvagnen bör ha en utväxling om minst fyra gånger. Skotet kan ha ett treskuret block på ledvagnen, ett enklblock vertikalt ovanför på bommen, och ytterligare ett enkelblock akter därom, så att sprayhodden går fri, samt ett tvåskuret block främst på bommen och två enkla svirvlande block i däcket. Med det arrangemanget går det att  skota från endera sidan av båten från brunnen, sk. Tysk skotning.

Dubbeldäckade OH-brytblock för löpande rigg. Skotbalk med X-skena och ändkontroll för mittbombsskotning. 
Foto: ©Joakim Reutergårdh & Ernst Reutergårdh

På senare tid har mittbomsskotning osakligt kritiserats i båtpressen, som oåtkomlig, därför skotlåset/avlastaren oftast sitter på rufftaket. Omega 28an ‘pinnas’ dock bäst med rorkultsförlangare på winschplanet framför winschen. Styrman har då kontroll över samtliga trim, överblickar både båtar och deras manöver. Förträffligt om man seglar “shorthanded”. Gastarna kan befinna sig akter om styrman.

Fall & trim neddragna till sittbrunn

TampArbets- belastning kNUtväxlingLängd mDiameter1mm
Storfall2,22:12710
Fock-/genuafall2,22:12310
Spinn-/gennakerfall 2:12810
Fock/genuaskot0,41:18 el 2 x 410
Storskot (15m/s skot vid bomnock)4,34:1 – 7:1226
Ledvagn (15m/s skot vid bomnock)0,93:1 – 4:12 x 54
Gaj/spinnakerskot 2:1 – 4:12 x 1710
Cunningham2,22:1 – 4:186
Kickingstrap4,06:176
Bomuthal  4:176
Suggor  2:12 x 66
Akterstagsträckare10,816:196

1Med High Modulus Polyethylene som Dyneema® and Spectra® eller Liquid Chrystal Polymers som Vectran® är
dimensionen inte längre kritisk eftersom en 8 mm tamp kan ha en brottsbelastning på ca 25 kN. Det blir i stället fråga om hur tunn lina besättning och däcksbeslag kan hantera. Se Marlow’s  eller Polyrope’s websajter, där belastningen anges i kg istället för Newton.

Kraft i Newton: (F=kg x 9.81). Kolla UV- och värme beständighet med tillverkaren.

Scroll to Top