Motor och motorrum

Lombardini

SWE-225

Lombardini LDW 502M installerad i SWE-225. För att kunna genomföra motorbytet måste man göra en helt ny motorbrunn samt byta propeller då dessa är högergängade.

Foto: ©Thomas Karlsson


Trycklager och CVA-enheter

Med hjälp av ett trycklager och en CV-axel så kan man minska vibrationerna från motorn. Trycklagret gör så att skjutkraften som uppstår när propellern snurrar tas upp mot ett skott. CV-axeln gör så att motorn kan stå fritt utan några påtryckningar från propelleraxeln. Detta resulterar i lägre vibrationer under motorfärd.

Konventionell installation

©Rodahl Marin

I konventionella installationer ställs motorn på styvare motorisolatorer som klarar propellertryckkrafter och riktas upp så att motorn hamnar i linje med propelleraxeln. Även med perfekt uppriktning överförs vibrationer till skrovet.

-Rodahl Marin

Med Aquadrive

©Rodahl Marin

Här kan motorn ställas horisontellt och på mjukare motorisolatorer.  Ett trycklager är monterat i ett skott. Mellan trycklager och motor sitter den avvinklingsbara CV-axeln,  som tar upp varje rörelse i systemet.
Eftersom att motorn är avlastad från propellertryck kan vibrationer i högre grad absorberas av motorisolatorerna. Komforten blir högre. Slitaget på axeltätningen minskar.

-Rodahl Marin


SWE-225

I SWE-225 har ägaren installerat en Python drive som CVA-enhet samt laminerat ett tryckskott i glasfiber.

Foto: ©Thomas Karlsson


SWE-203

Foto: ©Peter Nerström


SWE-227


Stödlager

I och med att sträckan mellan propelleraxelns infästningar är såpass lång så kan vibrationer uppstå när axeln snurrar med högt varvtal. Då uppstår “hopprepseffekten” som medför att axeln kastar i sidled under motorfärd som ger upphov till vibrationer. För att motverka “hopprepseffekten” installerar man stödlager på propelleraxeln. På så vis minskar man vibrationerna under motorgång.

SWE-227

To be announced..

Scroll to Top