#1634
Ernst Reutergårdh
Administratör
  • Raffel
  • SWE-227
  • Årsmodell: 1981

  Hej!

  Checklistan enligt handboken är bra lång, men kan säkert halveras beroende på hur noggrann man vill vara.

  Här nedan är en kopia på checklistan från handboken samt till följt av mina svar i fetstilt.

  Utföres med båten i sjön:
  1. Blanda i en dunk 2/3 dieselbränsle och 1/3 rostskyddsolja (BP Protective Oil el. likvärdig) Häll denna blandning i den tömda tanken. Blandningen skall tömmas ur tanken när motorn är färdigkonserverad.
  2. Kör motorn tills minst 1 liter bränsle förbrukas.

  (Är dessa två kontrollpunkter nödvändiga? / Vilken produkt kan användas som rostskyddsolja?)
  Dessa kontrollpunkter är inte nödvändiga. Vi fyller upp tanken fullt och har i en kapsyl Dieselbiocid från Biltema, Art. 36-6762

  3. Rengör oljefiltret. I samband med oljebyte skall spaltfiltret demonteras och tvättas i dieselolja.
  4. Fyll på ny olja i motor och backslag till rätt nivå och av rekommenderad kvalitet.
  (Stämmer det att rätt olja för motor/backslag är 10W – 30? / Vilken mängd olja sväljer motor/backslag?)
  Punkt 3 o 4 (inte backslag) gör vi vartannat år (det är en segelbåt, ingen motorbåt;)) med Inombordsolja för dieselmotorer från Biltema 15W-40 med Artnr. 30-532, som

  Utföres på land:
  1. Tappa ur motorns kylsystem genom att öppna avtappningskranen på cylinders undersida
  Inte nöjdvändigt
  2. Stäng avtappingskranen och lossa sugslangen från bottenintaget
  Lossa endast sugslangen
  3. Fyll ett kärl med ca 10 liter sötvatten och häll därefter i 1 liter emulgerande rostskyddsolja
  Räcker med 5 liter om du vill vara snål (det är jag)
  4. Stick ner sugslangen i botten på kärlet och starta motorn. Överstig inte högt tomgångsvarv, sug upp blandningen. Montera tillbaka sugslangen på bottenintaget
  Låt ligga löst under vintern alt. montera och låt ventilen till bordsgenomföringen stå öppen
  5. Tappa ur motorns kylsystem. Skruva av locket för vattenpumpen och tag ur impellern. Kontrollera om denna är skadad. Vid tveksamhet byt impeller. Töm vattenlås och avgasledning genom att starta motorn och låta den gå 5-10 sek.
  Ej nödvändigt

  (Under punkt 3: “Emulgerande rostskyddsolja” bör kunna bytas mot glykol?)
  Beror på om du har sjövattenskylning eller konverterad sötvatten. I vårt fall har vi sjövattenkylning och vi tar bort sugslangen från botten, Skarvar den och sätter den i en hink i aktern där avgaserna kommer ut och låter motorn köra igenom kylvattnet med Emulgerande rostskyddsolja (Kylmantelskydd heter det hos SeaSea) i några minuter på tomgång, sedan lyfter vi ur slangen och gasar rejält så vi blåser ut kylkanalerna tills det inte kommer någon mer vatten i aktern, då stänger vi av.
  (Är punkt 1,2 och 5 verkligen nödvändigt? Räcker det inte med att köra motorn med sötvatten + glykol? Ev. en kontroll av impeller men behöver man tömma vattenlås och avgasledning?)
  Inte nödvändigt, låt kranen stå öppen, men glöm INTE att stänga den på våren när du sjösätter, annars tar båten in vatten under motorgång.
  Även något som är bra att tänka på här är att låta samtliga bordsgenomföringar vara på öppet läge, dvs kylvatten, avlopp, läns etc. så att dessa inte fryser sönder

  6. Kontrollera och byt vid behov offeranod
  Går bra o göra på våren
  7. Demontera insprutaren och spruta in några centiliter motorolja i spridarhålet. Vrid runt motorn några varv.
  (Är punkt 7 nödvändig?)
  Inte nödvändigt, men bra för noggrannhetens skull

  8. Rengör motor och backslag. Måla över skavda fläckar med orginalfärg. Spraya elsystemets komponenter och reglagedetaljer med fuktavvisande spray
  9. Töm bränsletanken på bränsle. Byt filterinstastser i bränslefiltren
  10. Tag ut batteriet.
  Punkt 8 är onödig.
  Punkt 9 är nödvändig om du inte vet status på filtret (tror inte jag bytt mitt på 10+ år? (Dock dags nu)
  Punkt 10 är onödig, bryt huvudströmmen och sätt i laddare som underhållsladdar under vintern, se över vattennivån i batteriet!

  Din checklista:
  1. Rengöra oljefilter (spaltfilter)
  2. Byta olja i motor/backslag
  3. Köra igenom kylsystem med glykol+sötvattenblandning
  Glykol om du har sötvattenkonverterat system, annars Emulgerande Rostskyddsolja (Kylmantelskydd)
  4. Byta bränslefilter
  5. Ev. impellerbyte vid behov
  Se över offeranoden i motorn också

  I korta drag tycker jag din checklista duger gott och väl!

  Vi har inte följt handbokens instruktioner till punkt och pricka, men vår motor går fortfarande efter 40+ år!

  Scroll to Top